Domlogs not updating

Rated 3.91/5 based on 871 customer reviews

Dėl panašių gėrybių konkuruoja ne vien žmonės, bet ir tetervinai, briedžiai ir katinai.

Biologai sako, kad visa tai yra atskiri konkurencijos rūšies viduje atvejai, nes dar yra konkuren­cija tarp skirtingų biologinių rūšių.

domlogs not updating-6

Viena iš svarbiausių šios analizės išvadų – rinkos „nematoma ranka” gerai veikia tik tada, kai yra konkurencija, o pradeda „drebėti”, kai atsiranda monopolijos: yra tik vienas pirkėjas ar pardavėjas, kuris gali diktuoti kainą (žr. Geriausiai rinka veikia tada, kai konkurencija yra tobula: iš vienos pusės, yra tiek daug pardavėjų, o iš kitos – tiek daug pirkėjų, kad nė vienas pa­vieniui savo veiksmais negali manipuliuoti prekės rinkos kaina. Tai ekonominė sistema, kuri yra su­daryta iš tobulai konkurencingų visų įmano­mų gėrybių ir paslaugų rinkų.

Tobulas kapitalizmas Žemėje atsiras tik užsibaigus globalizacijai, kuri ir yra tokio kapitalizmo kūrimosi procesas: į vienį susilies visos rinkos, visos valstybės, visos kultūros, visos tautos, o visos pasaulio šalys bus vienodai (smarkiai) išsivysčiusios ir turtingos).

Atstumas tarp idealizuoto kapitalizmo, kokį vaizduoja neoklasikinė ekonominė teorija, ir ūkinio gyvenimo tikrovės yra mažiausias labiausiai išsivysčiusiose šalyse, kurių konkurencin­gumas grindžiamas technologine lyderyste ir didelės pridėtinės vertės produkcijos gamyba.

Kaip išaiškino dar thomas Robertas Malthus, ir vienu, ir kitu atveju konkurencijos priežastis yra išteklių stygius: skirtingai nuo rojaus, šiame pasaulyje pageidaujamų gėrybių yra mažiau, negu pretendentų jomis pasinaudo­ti.

Kiek vėliau Charles’as Darwinas pridūrė, kad be konkurencijos nėra natūralios atran­kos, taigi ir biologinės evoliucijos, kurios esmė yra naujų, geriau prisitaikiusių prie aplinkos gyvūnų rūšių atsiradimas.

Leave a Reply